ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
   ข้อมูลต่างๆ
   อะไหล่/Part
     Inverter vacon
     EBM PAPST R2E280-AE52-17 230V
     IGBT Skim 304GD12T4D
     Isolation Transformer
     Rectifying Board KONECRANES
     Control Board NXS
     capacitor 5 MF +-5 %
     IGBT SKKH 162/16E
     Cooling Fan inverter Vacon
     Capacitor 3300 MF 420VDC RIFA
     PLC FXg-40M
     NXOPTB4 I/O BOARD
     Rectifying Board KONE
     Main fan Inverter 230V,500V,690V
     IGBT SKM 145 GAL 123 D
     CT Inverter
     Fan Supply Kone
     Capacitor 2200 MF 420VDC RIFA
     Chain 12B-1R
     Cap Bank 40/45/50 KVAR
     IGBT SKM 195 GAL 123D
     Control Board
     IGBT SKIIP 20 NAB 12 T45
     NXOPTC4
     1XP8001-1/1024
     EBMPAPST D2E146-CD51-09 230V
     A5E00714561
     A5E00714562
   สินค้า/Products
     NXP01055A2H0SSSA1A2
     NXS00105A2H1SSSA1A2
     NXS00875A2H1SSSA1A2
     NXS00725A2H1SSSA1A2
     NXS00615A2H1SSSA1A2
     D2V200NF1035
     VACON0010-1L-0009-2
     NXP02055A2H0SSSA1A2
     NXA02615A0T02SGA1A2000000
   สินค้าฝากขาย
     PLC MISUBISHI
     Inverter Misubishi
     PLC FX3G-40M
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 336
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 347,650
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           

     Tel: 087-712-8577 Add: Line http://line.me/ti/p/4Bp4av_xqL       Tel: 099-620-5213 Add: Line https://line.me/ti/p/NFKy1zMsHv


     Tel: 061-013-2910 Add: Line http://line.me/ti/p/7N-oURAMq7       Tel: 089-694-5213 Add: Line https://line.me/ti/p/Qugyl3-VwW​ 

  สินค้า
[ +zoom ]
คาปาซิเตอร์ CLMD53 40KVAR ABB
Print
รหัสสินค้า : 049
ราคา : 0.00 บาท
[29 กรกฎาคม 2558 17:19 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3479)
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า
ABB LV Capacitor Unit (CLMD) มีคณุ สมบตัิดังต่อไปนี้ - ชนิดการออกแบบ : แบบแห้ง (Dry-type) - มีการใช้แผ่นฟิล์มแบบ Self-healing สามารถช่วยยดือายุการทา งานของคาปาซเิตอรแ์ละสามารถป้องกนัอนัตรายจาก การเสื่อมของคาปาซิเตอร์ - มีฟิวส์ภายใน (Internal Fuses) ท างานรวดร็วและเชื่อถือได้ - ใช้ตัวถังแบบโลหะ (Metal case) ช่วยลดอันตรายจากเปลวไฟและการระเบิดของคาปาซิเตอร์เมื่อเกิดการเสื่อม - มีอุปกรณ์ช่วยระบายความร้อนเสริม คือ แผ่นโลหะระบายความร้อนจากภายในคาปาซิเตอร์สู่ตัวถังโลหะภายนอก - มีสารดับไฟภายใน (Vermiculite) ช่วยลดอันตรายจากเปลวไฟและการระเบิดของคาปาซิเตอร์ - มีการตัดต่อคาปาซิเตอร์หน่วยย่อยอย่างเป็นระบบ : โดยคาปาซิเตอร์จะประกอบด้วยคาปาซิเตอร์หน่วยย่อยภายในจะมี อายุใช้งานนานกว่า โดยเมื่อมีการเสื่อมบางส่วน ส่วนที่เสื่อมจะถูกตัดออกไปโดยการท างานของฟิวส์ภายใน ในขณะที่ ส่วนที่ดียังท างานได้อยู่ - จ านวนเฟส : 3 เฟส - พิกัดแรงดนัไฟฟ้า : 200 โวลต์ ถึง 1000 โวลต์ - มาตรฐาน : IEC 60831-1&2 - พิกัดความถี่ : 50 เฮิร์ต หรือ 60 เฮิร์ต - พิกัดแรงดนัไฟฟ้าเกนิ : 1.1 Un at intervals - พิกัดกระแสไฟฟ้าเกนิ : 1.3 In - ก าลังสูญเสียของฉนวน : < 0.2 วัตต์ต่อกิโลวาร์ - ก าลังสูญเสียรวม : < 0.5 วัตต์ต่อกิโลวาร์ - อัตราอุณหภูมิ : -25/D
  
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Inverter Vacon
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
CT KONE
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
DAV075NFL1N1N1
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
D2V200NF1035
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
D2V0110NF1035
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
IGBT SKIIP 20 NAB 12 T45
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
NXP01055A2H0SSSA1A2
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
NXS00105A2H1SSSA1A2
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท
Capacitor 3300 MF 420VDC RIFA
ราคา : 0.00 บาท
ราคาพิเศษ : 0.00 บาท

          บริษัท ที.ซี.เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
14 ซอยลาซาล 85 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-316-2235-6, แฟกซ์. 02-745-8398
E-mail : tckengineering@hotmail.com www.tckengineeringandservice.com

 
Engine by MAKEWEBEASY